PUL BEYAZ ÇİKOLATA

Sestion Back
  • single recipe
Menu Details

PUL BEYAZ ÇİKOLATA

PB-01

Paket Gramaj: 3 kg

Adet Gramaj: -

Koli Gramaj: 12 kg